เงินฝากกระแสรายวัน

รายละเอียด
 
 

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เป็นบริการที่อำนวยความสะดวก ในการบริหารเงินได้อย่างคล่องตัว และปลอดภัย โดยใช้เช็คสั่งจ่ายของธนาคารแทนการใช้เงินสด ถ้าคุณมีธุรกิจการค้าหรือธุรกิจส่วนตัวที่มีการรับ-จ่ายเงินหมุนเวียนอยู่เป็นประจำ

 


ต้องทำอย่างไรบ้าง?

เพียงคุณแวะมาที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาที่คุณสะดวกแล้วติดต่อขอเปิดบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน

ด้วยจำนวนเงินเริ่มต้นขั้นต่ำ 10,000 บาท โดยคุณสามารถใช้บัญชีกระแสรายวันพร้อมเช็ค ในการใช้จ่ายแทนเงินสดได้ทันที

และสามารถเบิกถอนเงินได้ทุกสาขา ทั่วประเทศทั้งกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ไม่เพียงเท่านั้น คุณยังสามารถขอใช้บริการ
หักบัญชีเพื่อชำระค่าสินค้าและบริการ ค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ หรืออื่นๆได้ด้วย

 
 

 
 
     
 
 
 

 
สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
Recommended Technology       | Resolution 1024 x 768 pixel