บัตรกรุงศรี FCD-ATM

 
 

บริการบัตร Krungsri FCD-ATM ผ่านเครื่องกรุงศรี ATM ทั่วประเทศ


สะดวก : ด้วยการถอนเงินบาท
รวดเร็ว : สามารถสอบถามยอดคงเหลือ หรืออัตราแลกเปลี่ยนแบบ Real Time T/T Buying rate และถอนเป็นเงินบาทได้ทันที
ฟรีค่าธรรมเนียม : เฉพาะการถอนเงินบาท หรือโอนเงินบาทภายในสำนักหักบัญชีเดียวกัน

 

 

 

 
 
     
 
 
 

 
สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
Recommended Technology       | Resolution 1024 x 768 pixel