กรุงศรีออนไลน์

ข้อมูลทั่วไป
 
 

บริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ต


     ช่วยคุณจัดการเรื่องการเงินในรูปแบบต่างๆ ได้ทุกวัน ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ง่ายสำหรับคุณ โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางไป
ที่สาขาอีกต่อไป


มาตรฐานความปลอดภัย


อุ่นใจ....ด้วยเทคโนโลยีความปลอดภัยกับบริการกรุงศรีออนไลน์ คุณสามารถทำธุรกรรมทางการเงินได้ด้วยความมั่นใจ
ในความปลอดภัย


• มีการตรวจสอบรายการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง
• การติดตั้ง Firewall หลายชั้นป้องกันภัยจากผู้บุกรุก
• การเข้ารหัสข้อมูลด้วย SSL ระดับ 128 บิท
• การรับรองเว็บไซต์ธนาคารโดยบริษัท Verisign Inc. เพื่อให้คุณมั่นใจได้ว่ากำลังทำธุรกรรมทางการเงิน กับกรุงศรีออนไลน์
อยู่จริงและปลอดภัย
• ต้องใช้ User ID และ Password ในการเข้าสู่บริการทุกครั้ง
• ระบบจะ Log out ให้โดยอัตโนมัติ หากไม่มีการเคลื่อนไหวนานเกิน 15 นาที

 

Two Factor Authentications


    เพิ่มระดับความปลอดภัยในการทำธุรกรรมทางการเงินผ่านกรุงศรีออนไลน์ โดยให้มีการยืนยันตัวตนของลูกค้าอีกครั้ง
ด้วยรหัสผ่าน OTP (One Time Password) ซึ่งเป็น Password ประเภท Dynamic Password ที่ใช้ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น


   เมื่อคุณทำธุรกรรมทางการเงินที่ต้องใช้รหัสผ่าน OTP ธนาคารจะทำการส่งรหัสผ่าน OTP ให้กับลูกค้า ไปยังหมายเลขโทรศัพท์
มือถือในรูปแบบ SMS

 
 


ง่ายๆ ด้วยหลากหลายกับบริการกรุงศรีออนไลน์

 


บริการสอบถามยอดบัญชี
• บัญชีเงินฝาก (ออมทรัพย์ ประจำ และกระแสรายวัน)
• บัญชีกองทุน และบัญชีเงินกู้ที่ลงทะเบียนไว้
• สอบถามยอดเงินคงเหลือบัญชีต่างๆ ได้สูงสุดถึง 13 บัญชี และย้อนหลังได้สูงสุดได้ถึง 6 เดือน

 

บริการเรียกดู Statement บัตรเครดิต
• สอบถามข้อมูลบัญชีบัตรเครดิต เช่น ยอดเงินที่ใช้จ่ายบัตรเครดิต วันกำหนดชำระเงิน รายการที่เรียกเก็บในรอบบัญชี
• สอบถามรายการที่ยังไม่เรียกเก็บ
• เรียกดูรายการใช้บัตรเครดิตย้อนหลังได้สูงสุดได้ถึง 6 เดือน

*หมายเหตุ: เปิดให้บริการเฉพาะบัตรเครดิต กรุงศรี บัตรเครดิต โฮมโปร วีซ่า บัตรเครดิตเซ็นทรัล เครดิตคารด์
บัตรเครดิตกรุงศรี และบัตรเครดิต เทสโก้ วีซ่าเท่านั้น
 

 

บริการซื้อ-ขาย หลักทรัพย์/อนุพันธ์
•สามารถทำรายการซื้อ-ขาย หลักทรัพย์/อนุพันธ์ของบริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) ผ่านช่องทางกรุงศรีออนไลน์
•สามารถทำรายการได้ทุกวันตลอด 24 ชม.

* หมายเหตุ : บริการซื้อขายหลักทรัพย์/อนุพันธ์ ผ่านกรุงศรีออนไลน์ซึ่งเป็นบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต โดยธนาคารเป็น
เพียงผู้เชื่อมระบบไปยังบริการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่าระบบออนไลน์ของบริษัท หลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) เท่านั้น
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์/อนุพันธ์ออนไลน์ที่ 0 2659 7777

 


บริการขอข้อมูลเครดิตบูโร (NCB)
• สามารถขอข้อมูลเครดิตได้จากบัญชีออมทรัพย์และบัญชีกระแสรายวัน
• เรียกดูและสั่งพิมพ์รายการย้อนหลังได้ 2 เดือน
 

บริการโอนเงิน
• โอนเงินภายในบัญชีของตนเองหรือบุคคลอื่นภายในธนาคาร โอนเงินต่างธนาคาร และโอนเงินต่างประเทศ
• โอนเงินบัตรไม่ต้อง
• สามารถโอนได้ทันทีหรือตั้งเวลาในการโอนได้
• เรียกดูรายการย้อนหลังได้

 

บริการชำระค่าสินค้าและบริการ
• ชำระค่าสินค้าและบริการต่างๆ แก่ร้านค้าที่ร่วมบริการมากกว่า 1,000 ร้านค้า
• ชำระแบบทันทีหรือตั้งเวลาล่วงหน้าได้
• เรียกดูรายการย้อนหลังได้

 

การตั้งเวลาการทำรายการ
•สามารถตั้งเวลาการทำรายการไว้ล่วงหน้า เช่น ทำรายการครั้งเดียว หรือเป็นประจำทุกเดือน เป็นต้น
•สามารถตั้งเวลาทำรายการล่วงหน้า โดยไม่จำกัดวันสิ้นสุด
•ระบบจะทำการตัดเงินจากบัญชีของคุณ ณ เวลา 9.30 น. ภายในวันที่ได้กำหนดไว้
•สามารถทำรายการกำหนดเวลาล่วงหน้าได้ทุกวันตลอด 24 ชม.

 

บริการกองทุนรวม
• ซื้อ ขาย และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
• สอบถามยอดคงเหลือและข้อมูล NAV


บริการเกี่ยวกับเช็ค
• สอบถามสถานะเช็ค
• อายัดและเรียกดูอายัดเช็คย้อนหลัง

 

บริการอื่นๆ
• บริการอายัดบัญชี
• บริการอายัดบัตร KRUNGSRI ATM / บัตร KRUNGSRI VISA Debit
• สอบถามอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยน
• คำนวณเงินฝากและเงินกู้
• เตือนยอดเงินคงเหลือในบัญชีอัตโนมัติ
• สมัครหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ
• ฝาก ถอน จ่าย และกู้เงินสหกรณ์ออมทรัพย์

 

หมายเหตุ:

1. บัญชีเงินฝากประจำ/บัญชีเงินกู้ เปิดให้บริการในช่วง 05.30-23.00 น.
2. ค่าธรรมเนียมการใช้บริการเป็นไปตามประกาศธนาคาร คลิกที่นี่
3. ค่าธรรมเนียมการชำระค่าสินค้าและบริการ ขึ้นอยู่กับข้อตกลงของบริษัทผู้รับเงิน

 

สมัครง่ายๆ กับบริการกรุงศรีออนไลน์

 


วิธีที่ 1: สำหรับผู้ถือบัตรกรุงศรี ATM/VISA Electron/VISA Debit

 


1.1 สมัครแบบ Online


• เข้าไปที่ www.krungsri.com คลิก “KRUNGSRI Online”
• คลิก “สมัครใช้บริการ”
• คลิกเลือก “สำหรับผู้ถือบัตรกรุงศรี ATM/VISA Electron/ VISA Debit”
• คลิก “ยอมรับ” เพื่อยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข
• ระบุเลขที่บัตรกรุงศรี ATM/VISA Electron/ VISA Debit ที่ปรากฏบนหน้าบัตร รหัสเอทีเอ็ม และหมายเลขบัญชีที่ผูกกับบัตร
• ป้อนข้อมูลส่วนตัว เพื่อแสดงตน
• กำหนด User ID และ Password และตั้งคำถาม-คำตอบลับ
• คลิก “ยืนยัน” เพื่อทำการลงทะเบียนที่สมบูรณ์

 


เพียงเท่านี้การสมัครก็เสร็จสิ้น สามารถใช้บริการได้ทันที

*ยกเว้นบริการโอนเงินไปยังบุคคลอื่น โอนเงินบัตรไม่ต้อง และโอนเงินต่างประเทศจะต้องทำการลงทะเบียนเพิ่มเติม


1.2 สมัครใช้บริการผ่านเครื่องกรุงศรี ATM
• เลือกรายการ “บริการอื่นๆ”
• เลือกรายการ “สมัคร/เปลี่ยนแปลงบริการ”
• เลือกรายการ “สมัครบริการกรุงศรีออนไลน์”
• เลือกรายการ “สมัครบริการ/APPLY SERVICE”
• เลือกบัญชีที่ต้องการสมัคร “ออมทรัพย์หรือกระแสรายวัน”
• ระบุ “เบอร์โทรศัพท์มือถือ”
• ผลการทำรายการ “รายการของท่านดำเนินการเรียบร้อย”

*หมายเหตุ: การสมัครผ่านช่องทางนี้ ลูกค้าจะต้องทำการเปิดใช้บริการ (Activate Service) ที่เว็บไซต์กรุงศรีออนไลน์
เพื่อกำหนดรหัสประจำตัวและรหัสผ่าน ลูกค้าจะต้องเปิดใช้บริการภายใน 30 วัน นับแต่วันสมัคร หากพ้นกำหนดจะ
ต้องสมัครใช้บริการใหม่ผ่านเครื่องกรุงศรี ATM หรือผ่านช่องทางอื่นแทน

 

วิธีที่ 2: สำหรับผู้ที่สมัครใช้บริการผ่านสาขาธนาคารพร้อมการเปิดบัญชีเงินฝากใหม่
(เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือกระแสรายวันสำหรับบุคคลธรรมดาเท่านั้น)


• กรอก “ใบคำขอเปิดบัญชีเงินฝากและคำขอใช้บริการ”
• เลือก "KRUNGSRI Online" ภายใต้หัวข้อ "สมัครบริการเสริม"


*หมายเหตุ: การสมัครผ่านช่องทางนี้ ลูกค้าจะต้องทำการเปิดใช้บริการ (Activate Service) ที่เว็บไซต์กรุงศรีออนไลน์
เพื่อกำหนดรหัสประจำตัวและรหัสผ่าน (กรณีสมัครผ่านสาขาธนาคารลูกค้าจะต้องเปิดใช้บริการภายใน 30 วัน
นับแต่วันสมัคร หากพ้นกำหนดจะต้องสมัครใช้บริการใหม่ผ่านช่องทางอื่นแทน)

 


วิธีที่ 3: สำหรับผู้ไม่มีบัตรกรุงศรี ATM/VISA Electron/ VISA Debit หรือสำหรับนิติบุคคล


• เข้าไปที่ www.krungsri.com คลิก “KRUNGSRI Online”
• คลิก “สมัครใช้บริการ”
• คลิกเลือก “สำหรับผู้ไม่มีบัตรกรุงศรี ATM/VISA Electron/ VISA Debit” หรือ “สำหรับนิติบุคคล”
• คลิก “ถัดไป” เพื่อยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข
• กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มใบสมัครให้ครบถ้วน
• กำหนด User ID และ Password และตั้งคำถาม-คำตอบลับ
• คลิก “ยืนยัน”
• จัดพิมพ์แบบฟอร์มใบสมัคร นำไปยังสาขาธนาคาร พร้อมหลักฐานดังนี้

 

หลักฐานประกอบการสมัคร


บุคคลธรรมดา:

- บัตรประชาชน / หนังสือเดินทาง
- สมุดบัญชีของบัญชีหลัก และบัญชีรอง (เพื่อตรวจสอบลายมือชื่อ)


นิติบุคคล:

- สำเนาหนังสือรับรองบริษัทอายุไม่เกิน 1 เดือน
- สำเนาบัตรประชาชน / หนังสือเดินทาง ของผู้มีอำนาจลงนาม
- สมุดบัญชีของบัญชีหลัก และบัญชีรอง (เพื่อตรวจสอบลายมือชื่อ)


• ธนาคารจะแจ้งผลการอนุมัติผ่านทางไปรษณีย์ หรืออีเมล์ที่แจ้งไว้ภายใน 7-14 วันทำการ

 
 
     
 
 
 

 
สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
Recommended Technology       | Resolution 1024 x 768 pixel