สินเชื่อบ้านกรุงศรีรีไฟแนนซ์

อัตราดอกเบี้ย
 
 

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านกรุงศรีรีไฟแนนซ์ สำหรับที่อยู่อาศัยจากทุกโครงการของกลุ่มบริษัทที่ธนาคารให้การสนับสนุน
ระหว่างวันที่ 1 เม.ย. - 31 ก.ค. 57 

หมายเหตุ *ลูกค้าจะได้รับส่วนลดอัตราดอกเบี้ย 0.25% ต่อปี เฉพาะในเดือนที่ 7 - 12 จากทางเลือกดังกล่าวเมื่อซื้อประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ (MRTA) 80% ของวงเงินกู้และมีระยะเวลาคุ้มครองไม่ต่ำกว่า 10 ปีหรือซื้อประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ (MRTA) 50% ของวงเงินกู้และมีระยะเวลาคุ้มครองไม่ต่ำกว่า 15 ปี


**รับสิทธิพิเศษ ฟรี ค่าธรรมเนียมสำรวจและประเมินหลักประกัน


1. อัตราดอกเบี้ยนี้สำหรับลูกค้าที่ซื้อที่อยู่อาศัยจากทุกโครงการของกลุ่มบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ , ควอลิตี้เฮ้าส์ , แสนสิริ , เอพี (ไทยแลนด์), ศุภาลัย และพฤกษา ซึ่งปัจจุบันใช้สินเชื่อที่อยู่อาศัยกับสถาบันการเงินอื่นโดยประสงค์ที่จะรีไฟแนนซ์มาที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยาทั้งนี้ที่อยู่อาศัยที่ใช้เป็นหลักประกันจะต้องมีอายุไม่เกิน 7 ปี นับจากปี พ.ศ. ที่โอนกรรมสิทธิ์ครั้งแรก(หรือโอนกรรมสิทธิ์ครั้งแรกตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2550 เป็นต้นมา)
2. ตามประกาศธนาคาร ณ วันที่ 21 มี.ค. 57 อัตราดอกเบี้ย MLR = 7.125% ต่อปี
3. อัตราดอกเบี้ยนี้สำหรับลูกค้าที่ยื่นขอสินเชื่อตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. - 31 ก.ค. 57 โดยจดจำนองและเบิกรับเงินกู้ภายในวันที่ 29 ส.ค. 57
4. อัตราดอกเบี้ยนี้สำหรับลูกค้าที่เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ พร้อมสมัครบัตรเอทีเอ็ม/บัตรเดบิต และสมัครบริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติเพื่อชำระค่างวดกับธนาคาร
5. อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างที่คำนวณตามเงื่อนไขที่ใช้ในโฆษณาฉบับนี้เท่านั้น โดยคำนวณจากฐานวงเงินกู้ 5 ล้านบาท ด้วยระยะเวลาการกู้ 10 ปี
6. กรณีที่ลูกค้าซื้อประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ (MRTA) อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอาจเปลี่ยนแปลงไปจากนี้ได้ในกรณีที่ค่าเบี้ยประกันชีวิตดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลัง
7. ค่าธรรมเนียมอื่นๆ เป็นไปตามประกาศของธนาคาร
8. การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

 


 

 

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านกรุงศรีรีไฟแนนซ์ จากโครงการทั่วไป
ระหว่างวันที่ 1 เม.ย. - 31 ก.ค. 57


หมายเหตุ *ลูกค้าจะได้รับส่วนลดอัตราดอกเบี้ย 0.25% ต่อปีเฉพาะในปีที่ 1 เมื่อซื้อประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ (MRTA) 80% ของวงเงินกู้และมีระยะเวลาคุ้มครองไม่ต่ำกว่า 10 ปี หรือซื้อประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ (MRTA) 50% ของวงเงินกู้และมีระยะเวลาคุ้มครองไม่ต่ำกว่า 15 ปี


**รับสิทธิพิเศษ ฟรี ค่าธรรมเนียมสำรวจและประเมินหลักประกัน


1. ตามประกาศธนาคาร ณ วันที่ 21 มี.ค. 57 อัตราดอกเบี้ย MLR = 7.125% ต่อปี
2. อัตราดอกเบี้ยนี้สำหรับลูกค้าที่ยื่นขอสินเชื่อตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. - 31 ก.ค. 57 โดยจดจำนองและเบิกรับเงินกู้ภายในวันที่ 29 ส.ค. 57
3. อัตราดอกเบี้ยนี้สำหรับลูกค้าที่เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ พร้อมสมัครบัตรเอทีเอ็ม/บัตรเดบิต และสมัครบริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติเพื่อชำระค่างวดกับธนาคาร
4. อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างที่คำนวณตามเงื่อนไขที่ใช้ในโฆษณาฉบับนี้เท่านั้น โดยคำนวณจากฐานวงเงินกู้ 2 ล้านบาท
สำหรับวงเงินกู้ที่ได้รับอนุมัติตั้งแต่ 1 ล้านบาทแต่ไม่ถึง 3 ล้านบาท และฐานวงเงินกู้ 5 ล้านบาท สำหรับวงเงินกู้ที่ได้รับอนุมัติตั้งแต่ 3 ล้านบาทขึ้นไป ด้วยระยะเวลาการกู้ 10 ปี
5. กรณีที่ลูกค้าซื้อประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ (MRTA) อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอาจเปลี่ยนแปลงไปจากนี้ได้ในกรณีที่ค่าเบี้ยประกันชีวิตดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลัง
6. หลักประกันประเภทอาคารพาณิชย์ต้องมีการใช้ประโยชน์ในลักษณะเป็นที่อยู่อาศัยด้วย
7. ค่าธรรมเนียมอื่นๆ เป็นไปตามประกาศของธนาคาร
8. การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 

 

   

 

 
 
     
 
 
 

 
สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
Recommended Technology       | Resolution 1024 x 768 pixel