เช็คของขวัญ

 
 

จุดเด่น
เป็นเช็คอีกประเภทหนึ่งที่มีมูลค่าเทียบเท่าเงินสด สำหรับมอบให้แก่กันเป็นของขวัญที่ถูกใจทั้งผู้ให้และผู้รับ ในทุกโอกาส
เช่น งานมงคลสมรส งานวันเกิด งานเทศกาลต่างๆ และยังสามารถใช้ในการชำระค่าสินค้าและบริการต่างๆได้ด้วย ธนาคาร
กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ขอแนะนำ "เช็คของขวัญศรีศรัทธา" ที่มีรูปแบบงดงาม พร้อมให้ความสะดวกแก่คุณ ด้วย
มูลค่าเช็คที่เลือกได้ จากฉบับละ 200 บาท ไปจนถึง 200,000 บาท และเปิดโอกาสให้คุณเลือกระบุ หรือไม่ระบุชื่อผู้รับก็ได้
ตามความประสงค์

ต้องทำอย่างไรบ้าง
ไม่ว่าคุณจะเป็นลูกค้าของธนาคารหรือไม่ คุณก็สามารถแวะเข้ามาซื้อ "เช็คของขวัญศรีศรัทธา" ได้ โดยไม่ต้องใช้เอกสาร
ประกอบใดๆ และจะเลือกชำระเงินด้วยเงินสด เงินโอน หรือเช็คที่ทราบผลการเรียกเก็บทันทีก็ได้และมีค่าธรรมเนียม 20 บาทต่อฉบับ

ประโยชน์ที่ได้รับ
เมื่อคุณมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ คุณสามารถใช้บริการอื่นๆ ผ่านบัญชีนี้ได้ด้วย เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการใช้จ่ายยิ่งขึ้น เช่น
• ปลอดภัย เนื่องจากไม่ต้องพกพาเงินสดเป็นจำนวนมาก
• สะดวก สามารถให้เป็นของขวัญ เนื่องในงานพิธีต่างๆ ได้ทุกโอกาสตามประเพณีนิยม
• ถูกใจผู้รับ ด้วยรูปแบบเช็คที่สวยงาม และมีคุณค่าเสมือนเงินสด

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา
Call 1572

 
 
     
 
 
 

 
สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
Recommended Technology       | Resolution 1024 x 768 pixel